top of page
Curs d'Orientació Professional
Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord

80 hores de formació (100% online)

Del 1 a 31 de juliol de 2024

This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

El cost del curs és de 100€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas pròces d'inscripció i el segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 80 hores són els següents:​

 • Conèixer els trets psicosocials i psicoeducatius propis de l’alumnat sord per a poder-hi intervenir educativament de forma eficaç.

 • Reflexionar sobre la realitat socioeducativa des del punt de vista de la persona sorda per a generar l’empatia suficient per a poder gestionar el procés educatiu de manera accessible per a l’alumnat sord. 

 • Adquirir la capacitat de generar recursos i estratègies adaptats i adequats a l’alumnat sord.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs sobre els aspectes psicosocials i educatius de l’alumnat sord, per a millorar-hi la intervenció docent i la pràctica educativa. El coneixement d’aquests aspectes ens permet reflexionar sobre la metodologia de la intervenció docent i ens aporta una nova visió sobre quines han de ser les estratègies i recursos a utilitzar a l'aula quan tenim algun alumne/a amb alguna dificultat auditiva que li impedeix seguir el ritme dels aprenentatges. 

METODOLOGIA

 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Professionals de serveis educatius en general, i professorat d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Familiars de Persones Sordes.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva dels treballs presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

MÒDUL 1: La divergència entre llengua oral i llengua de signes.

 

 • Història de la controvèrsia llengua oral vs llengua de signes.

 • Pares i mares oients amb fill sord.

 • La comunicació oral. La llengua oral.

 • La comunicació en Llengua de Signes. La Llengua de Signes. 

 • La Lectura Labial.

 • El Sistema Bimodal. 

 • Tècniques de suport a la llengua oral.


MÒDUL 2: 10 Punts bàsics sobre les persones sordes.

 

 • L’ Audisme

 • La societat oient no coneix la Comunitat Sorda.

 • La Comunitat Sorda.

 • Els fills sords de pares oïdors.

 • Conceptes: Sord, Mut i Sordmut.

 • La Sordesa i els avenços científics i tecnològics.

 • La identitat Sorda.

 • L’adquisició primerenca de la Llengua de Signes.

 • La Llengua de Signes suma.

 • Sistema Bimodal

 • Imatges per a comentar.


MÒDUL 3: Anàlisi de fragments de llibres relacionats amb les persones sordes.


Lectures proposades:

 • How deaf children learn. Diversos autors.

 • El grito de la Gaviota. Emmanuelle Laborit.

 • Háblame a los ojos. Pepita Cedillo Vicente.

 • La nena que no deia hola. Inma Codorniu. 


MÒDUL 4: Models educatius aplicats per a l'educació dels infants sords a les escoles de diferents zones del món. 

 

 • Introducció conceptual.

 • Tipologia d’escoles que trobem a Catalunya.

 • Tipologia d’escoles a la resta de l’Estat Espanyol. 

 • Situació de la llengua de signes en el marc educatiu europeu.

 • L’educació especial a EEUU.


MÒDUL 5:

 

Síntesi: recull d’estratègies i recursos treballats per a utilitzar a l’aula.

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i psicosociologia de la comunitat sorda i sordcguesa

 

Comptaràs amb el professorat professional de la comunitat.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.​

bottom of page