top of page
Curs d'Orientació Professional
Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord

This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

80 hores

Del dia 1 d'abril al 30 de maig de 2022 

100online8.png

El cost del curs és de 100€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas pròces d'inscripció i el segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 80 hores són els següents:​

 • Conèixer els trets psicosocials i psicoeducatius propis de l’alumnat sord per a poder-hi intervenir educativament de forma eficaç.

 • Reflexionar sobre la realitat socioeducativa des del punt de vista de la persona sorda per a generar l’empatia suficient per a poder gestionar el procés educatiu de manera accessible per a l’alumnat sord. 

 • Adquirir la capacitat de generar recursos i estratègies adaptats i adequats a l’alumnat sord.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs sobre els aspectes psicosocials i educatius de l’alumnat sord, per a millorar-hi la intervenció docent i la pràctica educativa. El coneixement d’aquests aspectes ens permet reflexionar sobre la metodologia de la intervenció docent i ens aporta una nova visió sobre quines han de ser les estratègies i recursos a utilitzar a l'aula quan tenim algun alumne/a amb alguna dificultat auditiva que li impedeix seguir el ritme dels aprenentatges. 

METODOLOGIA

 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Professionals de serveis educatius en general, i professorat d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Familiars de Persones Sordes.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva dels treballs presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

MÒDUL 1: La divergència entre llengua oral i llengua de signes.

 

 • Història de la controvèrsia llengua oral vs llengua de signes.

 • Pares i mares oients amb fill sord.

 • La comunicació oral. La llengua oral.

 • La comunicació en Llengua de Signes. La Llengua de Signes. 

 • La Lectura Labial.

 • El Sistema Bimodal. 

 • Tècniques de suport a la llengua oral.


MÒDUL 2: 10 Punts bàsics sobre les persones sordes.

 

 • L’ Audisme

 • La societat oient no coneix la Comunitat Sorda.

 • La Comunitat Sorda.

 • Els fills sords de pares oïdors.

 • Conceptes: Sord, Mut i Sordmut.

 • La Sordesa i els avenços científics i tecnològics.

 • La identitat Sorda.

 • L’adquisició primerenca de la Llengua de Signes.

 • La Llengua de Signes suma.

 • Sistema Bimodal

 • Imatges per a comentar.


MÒDUL 3: Anàlisi de fragments de llibres relacionats amb les persones sordes.


Lectures proposades:

 • How deaf children learn. Diversos autors.

 • El grito de la Gaviota. Emmanuelle Laborit.

 • Háblame a los ojos. Pepita Cedillo Vicente.

 • La nena que no deia hola. Inma Codorniu. 


MÒDUL 4: Models educatius aplicats per a l'educació dels infants sords a les escoles de diferents zones del món. 

 

 • Introducció conceptual.

 • Tipologia d’escoles que trobem a Catalunya.

 • Tipologia d’escoles a la resta de l’Estat Espanyol. 

 • Situació de la llengua de signes en el marc educatiu europeu.

 • L’educació especial a EEUU.


MÒDUL 5:

 

Síntesi: recull d’estratègies i recursos treballats per a utilitzar a l’aula.

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i psicosociologia de la comunitat sorda i sordcguesa

 

Comptaràs amb el professorat professional de la comunitat.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.​

bottom of page