top of page

Calendari acadèmic del curs 2022/23

INTRODUCCIÓ BÀSICA A LA COMUNICACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES CATALANA (30 h.)

SEGÜENTS EDICIONS: 

 • Dates d'inici i final del curs: Del 2 de maig al 15 de juny de 2023

 • Dates d'inici i final del curs: Del 1 al 31 de juliol de 2023

 • Dates d'inici i final del curs: Del 1 d'agost al 14 de setembre de 2023

INTRODUCCIÓN BÁSICA A LA COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (30 h.)

SIGUENTES EDICIONES: 

 • Fechas de inicio y final del curso: Del 15 de marzo al 30 de abril de 2023

 • Fechas de inicio y final del curso: Del 2 de mayo al 15 de junio de 2023

 • Fechas de inicio y final del curso: Del 1 al 31 de julio de 2023

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (120 h.).  SEMINTENSIU 

 • Per a grups de nivells: 

  • ​Nivell inicial A1

  • Nivell básic A2

  • Nivel elemental B1

  • Nivell intermedi B2

  • Nivell suficiència C1

SEGÜENTS EDICIÓNS: 

 • Dates d'inici i final del curs: Del 12 de setembre de 2023 al 22 de gener de 2024

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (100 h.). INTENSIU 

 • Unica edició per l'estiu: Data d'inici i final del curs: Del 1 de juny al 31 de juliol de 2023

 • Per a grups de nivells: 

  • ​Nivell inicial A1

  • Nivell básic A2

  • Nivel elemental B1

  • Nivell intermedi B2

  • Nivell suficiencia C1

CURS DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA (120 h.). ORDINARI

 • Unica edició: Data d'inici i final del curs: Del 17 d'octubre de 2022 al 22 de maig de 2023 

 • Per a grups de nivells: 

  • ​Nivell inicial A1

  • Nivell básic A2

  • Nivel elemental B1

  • Nivell intermedi B2

  • Nivell suficiència C1

  • Nivell superior C2

bottom of page